HYDROFORUM 2022  w XXX-te urodziny Towarzystwa Elektrowni Wodnych

(Warszawa 26-27.10.2022)

Po raz jedenasty zapraszamy do udziału w naszym dorocznym spotkaniu hydroenergetyków, które swoją nazwą i tematyką kontynuuje tradycję cyklu konferencji naukowo-technicznych HYDROFORUM zapoczątkowanych jeszcze w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Tym razem organizowane przez nas wydarzenie HYDROFORUM obejmować będzie zarównoPolską Konferencję Hydroenergetyczną, jak i sympozjum projektu Life NEXUS, którego celem jest promocja wykorzystania energii rozpraszanej dotąd w miejskich i przemysłowych instalacjach wodociągowych oraz w oczyszczalniach ścieków. Tegoroczne obrady odbędą się w dniach 26 i 27 w hotelu „Witkowski” w Warszawie. W dniu 28 października planujemy wizytę studyjną w Elektrowni Wodnej Dębe, która obecnie znajduje się w stadium gruntownej modernizacji. Wizyta jest wciąż w trakcie uzgodnień. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW), Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW). Korzystamy też ze wsparcia naszych nieocenionych partnerów.

Zapraszamy do rejestrowania się on-line na naszej stronie lub poprzez przesłanie nam wypełnionego formularza rejestracyjnego. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny w dokumentach do pobrania po lewej stronie.

HYDROFORUM 2021 przeszło do historii

14 października zakończyła swoje obrady X Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021. Jubileuszowe wydarzenie odbyło się w znakomitej oprawie, jaką zapewniła aula Politechniki Gdańskiej. Towarzystwo Elektrowni Wodnych odniosło niewątpliwy sukces organizacyjny – w obradach wzięło udział 130 uczestników i wygłoszono 36 referatów, a całe wydarzenie zbiera bardzo dobre recenzje Z okazji jubileuszu odbyło się też wręczenie medali Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z którym zacieśniliśmy współpracę. Więcej informacji znaleźć można w dostępnym znaleźć można w dostępnym tu skróconym raporcie oraz prezentacji.

Do pobrania jest też książka streszczeń referatów z konferencji.

Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – program szczegółowy już dostępny!

Do konferencji HYDROFORUM 2021 pozostało już tylko kilka tygodni. Wśród naszych patronów honorowych znalazło się Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwa Infrastruktury, a także Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Do grona współorganizatorów dołączyły natomiast Politechnika Gdańska i Polska Akademia Nauk! Z uwagi na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przenieść obrady do auli Politechniki. Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym programem szczegółowym, który zamieściliśmy w komunikacie nr 3. Komunikat powtarza podstawowe informacje o celach konferencji oraz przynosi uaktualnienie niektórych informacji praktycznych. Liczymy na inspirującą debatę służącą dobrze celom naszego spotkania. Zachęcamy do rejestracji online. Tylko do 15 września obowiązują jeszcze zniżki związane z wczesnym zgłoszeniem. Do zobaczenia wkrótce!

Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – wydarzenie trzydniowe

Zainteresowanie naszą konferencją szybko rośnie. Z tego względu zdecydowaliśmy się rozpocząć obrady już w dniu 13 października i zakończyć całe wydarzenie wizytą studyjną w EW Żarnowiec w dniu 15 października 2021 r. Obrady zaplanowaliśmy w trybie hybrydowym z częścią stacjonarna w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN - w miejscu, gdzie cykl HYDROFORUM został zapoczątkowany w roku 1973. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i przy wsparciu innych partnerów. Z uwagi na duża liczbę zgłoszeń, rozważamy przeniesienie obrad stacjonarnych do Sali audytoryjnej poza Instytutem. Rejestracji można dokonać w trybie online, korzystając ze strony internetowej lub przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny również z naszej strony.

Konferencja HYDROFORUM 2021 Gdańsk 13-15.10.2021

Rozpoczęliśmy przygotowania do konferencji Hydroforum 2021. Można się już rejestrować on-line na naszej stronie.

HYDROFORUM 2021 to już dziesiąte wydarzenie z cyklu Polskich Konferencji Hydroenergetycznych, jakie Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW) organizuje wspólnie ze swoimi partnerami od roku 2011. Od roku 2019 konferencje funkcjonują pod nazwą renomowanego cyklu konferencji naukowo-technicznych organizowanych w latach 1973-2005 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) i obejmujących swoim zasięgiem tematykę maszyn i urządzeń hydraulicznych z wyraźnym naciskiem na energetykę wodną. Konferencje HYDROFORUM w odnowionej formule stanowią przede wszystkim platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce i w Europie w świetle zmian zachodzących w jego szeroko rozumianym otoczeniu. Z drugiej strony służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, nowych rozwiązań technicznych oraz wyników prac badawczo-rozwojowych i naukowych. Ambicją organizatorów jest utrzymanie zdrowych proporcji między tymi segmentami – w sposób sprzyjający wzajemnemu przenikaniu się środowisk w różny sposób powiązanych z energetyką wodną.

Mimo swojej nazwy, Polskie Konferencje Hydroenergetyczne mają charakter spotkań międzynarodowych, obejmujących swoim zasięgiem przede wszystkim kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Północnej. Obrady prowadzone są w języku polskim i angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Centralnym punktem obrad jest Debata HYDROFORUM, poświęcona bieżącym problemom sektora w kraju i regionie. Do stołu panelowego zapraszamy przedstawicieli urzędów centralnych, szeroko rozumianej hydroenergetyki i świata nauki, a także niezależnych ekspertów. Naszym założeniem jest zawsze udział uczestników obecnych na sali. Od roku 2018 powróciliśmy do tradycji łączenia konferencji z wizytami technicznymi na terenie elektrowni wodnych. Sprzyjają temu modernizacje, do jakich doszło w polskiej energetyce wodnej od połowy lat 90-tych, a także niedawno ukończone lub zapowiadane inwestycje.

Obrady HYDROFORUM 2020 zaplanowaliśmy w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN z zamiarem powiązania ich z wizytą w EW Żarnowiec. Ostatecznie, pandemia COVID 19 spowodowała rezygnację z naszych zamiarów. Konferencję HYDROFORUM 2021 zaplanowaliśmy w trybie hybrydowym (IMP PAN + online) w dniach 13-15 października br. Obrady poprzedzi Zgromadzenie Krajowe TEW, natomiast wizyta studyjna będzie zależeć od sytuacji epidemicznej i stanowiska PGE EO SA.

© 2022 TEW. All Rights Reserved.