HYDROFORUM 2020

Zapraszamy na doroczną konferencję HYDROFORUM 2020

Tegoroczną konferencję HYDROFORUM planujemy w Gdańsku w dniach 10-11. grudnia 2020r

Aktualne informacje będziemy publikować na bieżąco.

W programie między innymi:

- Stan, perspektywy i trendy rozwojowe energetyki wodnej

- Energetyka wodna i jej infrastruktura w gospodarce narodowej oraz w środowisku społecznymi i przyrodniczym

- Nietechniczne uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej

- Debata panelowa z cyklu: “W poszukiwaniu szans dla energetyki wodnej”

- Doświadczenia z projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni wodnych oraz maszyn i urządzeń hydroenergetycznych

- Nowe rozwiązania techniczne oraz prace badawczo-rozwojowe

- Zwiedzanie Elektrowni Wodnej Żarnowiec

Miejsce obrad i logistyka

Miejscem konferencji będzie Instytut Maszyn Przepływowych w Gdańsku , przy ul. Fiszera 14.

Noclegi w hotelach opłacają uczestnicy we własnym zakresie. Uczestnikom, którzy zadeklarują w zgłoszeniu prośbę o rezerwację, Organizatorzy zarezerwowują noclegi po preferencyjnych  cenach. Główne miejsce noclegów przewidujemy w hotelu Smart w Gdańsku

Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM - informacje ogólne

Polskie Konferencje Hydroenergetyczne HYDROFORUM kontynuują wcześniejszy cykl dorocznych konferencji PKH RENEXPO Poland oraz konferencji HYDROFORUM, organizowanych dawniej przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Stanowią platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce i w innych krajach Europy w świetle zmian w otoczeniu prawno-administracyjnym, a także potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz uwarunkowań ekonomicznych i środowiskowych. Zebrania służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, a także nowych rozwiązań technicznych i wyników prac badawczo-rozwojowych. Do udziału zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli szeroko rozumianego sektora energetyki wodnej, uczelni i instytutów badawczych, władz państwowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych. Konferencje są adresowane głównie do przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Obrady trwają 1 do 2 dni i toczą się w języku polskim oraz angielskim. W roku bieżącym konferencja chcemy powiązać z wizytą techniczną w EW Żarnowiec. 

Zgłaszanie wystąpień konferencyjnych

Potencjalnych autorów wystąpień konferencyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres:

Instytut Maszyn Przepływowych PAN
Punkt Konsultacyjny Energetyki Wodnej TEW

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszeń tych będziemy oczekiwać do dnia 15 października br. Do dnia 23 listopada prosimy przesłać nam pełną wersję streszczenia przygotowaną zgodnie z załączonym wzorem. W tym samym terminie przewidujemy rozpowszechnienie informacji o programie szczegółowym konferencji. Nie możemy zagwarantować, że streszczenia nadesłane w późniejszym terminie znajdą się w materiałach drukowanych. W zależności od liczby zgłoszonych referatów planujemy obrady jedno- lub dwudniowe.

Zgłaszanie udziału w Konferencji

Udział w Konferencji wymaga rejestracji oraz wniesienia opłaty konferencyjnej. Rejestracji można dokonać online przez stronę internetową konferencji hydroforum.tew.pl lub przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres: Biuro Towarzystwa Elektrowni Wodnych, ul. Piaskowa 18, 84-240 Reda, tel.: 58 678 79 51, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do wystawienia faktury za udział w Konferencji. Wysokość opłaty konferencyjnej wynika z poniższej tabeli (wartość brutto, PLN):

 

Termin zgłoszenia konferencyjnego

do 15.10.2020

po 15.10.2020

opłata podstawowa:

1000 zł

1100 zł

członkowie TEW i TRMEW

850 zł

1000 zł

prelegenci * i przewodniczący sesji, studenci

600 zł

750 zł

dopłata za przyjęcie TEW lub dodatkową kolację

120 zł

120 zł

  *1 osoba na wystąpienie. Nie dotyczy wystąpień o charakterze komercyjnym.

** Przyjęcie TEW odbędzie się wieczorem przed pierwszym dniem konferencji (9.XII). Opłata nie dotyczy uczestników ZK TEW.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto Towarzystwa Elektrowni Wodnych, zgodnie z otrzymaną fakturą. Opłata ta nie pokrywa kosztów noclegu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zastosowania ulg specjalnych oraz bezpłatnego zaproszenia gości Konferencji. Formularze zgłoszeniowe oraz dalsze informacje dostępne są w Biurze TEW (tel.: 58 678 79 51, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN, (tel.: 58 5225 130, 139) oraz na stronie hydroforum.tew.pl .

 Uwarunkowania związane z Covid-19, odwołanie udziału w konferencji

Z uwagi na zagrożenia i ograniczenia epidemiczne w celu zapewnienia odpowiednich warunków organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników lub do zmiany terminu konferencji (prawdopodobny termin rezerwowy: maj 2021). Decyzje w tej sprawie organizatorzy podejmą do połowy listopada. Z tego względu prosimy o przysyłanie zgłoszeń do 15 listopada. Zgłoszenia po tym terminie będą przyjmowane w miarę dostępności miejsc. Odwołanie udziału w konferencji do 15 listopada jest bezpłatne. W przypadku utrzymania terminu konferencji i odwołania złożonego po 15 listopada, uczestnik może zostać obciążony kosztami do 30% podstawowej opłaty konferencyjnej. W przypadku przeniesienia terminu konferencji na rok 2021 uczestnik otrzyma zwrot pełnej wniesionej opłaty lub jej zaliczenie na poczet HYDROFORUM 2021.

© 2020 TEW. All Rights Reserved.