HYDROFORUM 2021 przeszło do historii

14 października zakończyła swoje obrady X Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021. Jubileuszowe wydarzenie odbyło się w znakomitej oprawie, jaką zapewniła aula Politechniki Gdańskiej. Towarzystwo Elektrowni Wodnych odniosło niewątpliwy sukces organizacyjny – w obradach wzięło udział 130 uczestników i wygłoszono 36 referatów, a całe wydarzenie zbiera bardzo dobre recenzje Z okazji jubileuszu odbyło się też wręczenie medali Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z którym zacieśniliśmy współpracę. Więcej informacji znaleźć można w dostępnym znaleźć można w dostępnym tu skróconym raporcie oraz prezentacji.

Do pobrania jest też książka streszczeń referatów z konferencji.

© 2024 TEW. All Rights Reserved.