Program

PROGRAM KONFERENCJI                       25 października 2023

9:00

Powitanie uczestników i otwarcie obrad

Sesja inauguracyjna

Sesję prowadzi: Janusz Steller (IMP PAN/TEW), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego PKH HYDROFORUM

9:00

J. Steller (IMP PAN/TEW): Powitanie uczestników w imieniu Komitetu Organizacyjnego

9:10

J. Steller (IMP PAN/TEW): 50 lat HYDROFORUM

9:25

P. Szulc (WME PWr): Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej
- prezentacja Wydziału i powitanie uczestników

9:35

W. Jędral (PW): Profesor Stanisław Jan Zwierzchowski –Zowski
- prekursor konstrukcji nowoczesnych turbin wodnych

9:50

Wystąpienia członków Komitetu Honorowego

 

M.Lackowski (IMP PAN): Otwarcie konferencji

10:20

Przerwa kawowa

Sesja I:    Potencjał hydroenergetyczny i obiekty wielofunkcyjne

Obrady prowadzi: Prof. Michał Habel (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)

10:50

B. Wszołek, B. Głuchowska (RZGW Wrocław):
Elektrownie wodne eksploatowane przez PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu

11:10

K. Woś, Ł. Pieron, K. Wrzosek (PGW Wody Polskie):
Wielofunkcyjna infrastruktura na Odrzańskiej Drodze Wodnej

11:30

S. Suk, I. Landau (S.Symovyan, Ukrhydroprojekt): Projekt żeglugowy i infrastrukturalny
połączenia Bałtyku z Morzem Czarnym. Przegląd i perspektywy
(EN)

11:50

M. Levitskyi, V. Kraynyk (Ukrhydroprojekt): Odbudowa Kachowskiej EW na Dnieprze jako strategiczny krok ku bezpieczeństwu energetycznemu Ukrainy. Bieżące wyzwania i rozwiązania (EN)

12:10

O.Obodovskyi, O. Pochayevets, O. Lukyanets, V. Grebin (UTS), M. Habel (UKW):
Ocena potencjału hydroenergetycznego rzek w obrębie terytorium Ukrainy

12:30

Przerwa kawowa

Sesja II:   Energetyka pompowo-szczytowa

Obrady prowadzi: Janusz Łobacz (EW Żarnowiec)

13:00

M. Kubecki (IOZE/TRMEW): Rozwój elektrowni szczytowo-pompowych,
przegląd aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie

13:20

K. Krüger (Voith): Energetyka pompowo-szczytowa jako filar transformacji energetycznej
na poziomie międzynarodowym
(EN)

13:40

F. Popa (U. Valahia), E.-I. Tica, B. Popa (Pol. Bukareszt.): Energetyka pompowo-szczytowa
w Rumunii jako szansa dla intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii
(EN)

14:00

Przerwa obiadowa

Sesja III: Debata HYDROFORUM "Energetyka pompowo-szczytowa i jej dylematy"

Obrady prowadzi: Stanisław Lewandowski (EasyServ / TEW).

15:00

Otwarcie debaty (S.Lewandowski))

17:00

Przerwa kawowa

     

Sesja IV: Projekty badawczo-rozwojowe i promocyjno-edukacyjne

Obrady prowadzi: Przemysław Szulc (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej)

17:30

J. Skrzypacz, A. Machalski, P. Szulc, D. Błoński, M. Nemś (WME PWr):
D- Hydroflex. Digital solutions for improving the sustainability, performance
and FLEXibility potential of HYDROpower assets.
Charakterystyka projektu

17:50

G. Cavazzini, E. Vagnoni, D.Gezer, E. Pummer, E. Kasiulis, M. Čerpinska, B. Fischer-Aupperle,
E. Malicka, D.Ch. Finger, P. Rudolf, E. Doujak, S. Muntean (Akademia Rumuńska O/Timisoara):
Możliwości rozwojowe oferowane społeczności hydroenergetycznej przez działanie CA21104 "PEN@HYDROPOWER" w ramach programu COST (EN)

18:10

M. Gruszczyński (UPW), T. Daszczyński (PW):
Międzyuczelniany Obóz Studenckich Kół Naukowych DYCHÓW 2023

18:30

Zakończenie pierwszego dnia obrad

20:00

Kolacja konferencyjna (Hotel Scandic Wrocław)

     

 

26 października 2023

8:30

Otwarcie obrad i informacje organizacyjne

Sesja V:     MEW - technologia i uwarunkowania prawne

Obrady prowadzi: Radosław Koropis (TRMEW)

08:40

M. Lis (IOZE):
Na szlaku małej energetyki wodnej – podsumowanie wyjazdu studyjnego HYPOSO (online)

09:00

E. Malicka (TRMEW): Sektor małej energetyki wodnej - zmiany legislacyjne

09:20

A. Olszewski, K. Rafał (IOT), A. Góralczyk (IMP PAN), P. Szulc (WME PWr): Pływająca
elektrownia wodna  z turbina hydrokinetyczną – założenia, konstrukcja, perspektywy rozwoju

09:40

T. Gajek, A. Jaworski (J. Krasucki, CIM-mes Projekt Sp. z o.o): Projektowanie
optymalnego kształtu i konfiguracji turbiny hydrokinetycznej za pomocą obliczeń CFD

10:00

Przerwa kawowa

Sesja VI:   Odzysk energii hydraulicznej (sesja projektu Life NEXUS, część 1)

Obrady prowadzi: prof. em. Janusz Plutecki (Politechnika Wrocławska)

10:30

K. Oboza, W. Glądys (Aqua SA, Bielsko-Biała):
Instalacja turbiny wodnej na 90 letniej zaporze wodnej w Wapienicy

11:00

M. Piękoś (MPEC Kraków): Zastosowanie turbin wodnych w sieciach ciepłowniczych
- mała elektrownia sieciowa MPEC Kraków

11:20

P. Punys, A. Radzevičius, L. Jurevičius (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno):
Integrowanie mikroturbin w systemy kanalizacyjne obszarów nizinnych (EN, online))

11:40

J. Steller, Z. Krzemianowski (IMP PAN), M. Hajdarowicz (Remak Energomontaż),
A. Chlapek (T.I.S. Polska), A. Krawiec (KSB Polska), M. Rafacz (SEWIK Zakopane),
G. Wygoda (MPGK Krosno): Odzysk energii traconej w komunalnych obiegach wodnych
- doświadczenia ze studiów przedwstępnych

11:50

Przerwa kawowa

 

Skróty

AR               - Akademia Rumuńska o/Timisoara

IMP PAN     - Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk

IOT             - Instytut Optymalizacji Technologii

IOZE           - Instytut OZE, Kielce

KIPT           - Charkowski Instytut Fizykotechniczny

PGW WP     - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

PW              - Politechnika Warszawska

PWr              - Politechnika Wrocławska

RZGW       - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

TEW         - Towarzystwo Elektrowni Wodnych

TRMEW    - Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

UKW         - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

UPT          - Uniwersytet „Politechnika Timisoara”

UTS          - Uniwersytet Tarasa Szewczenki, Kijów

UWW        - Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno

UPW         - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

WIT          - Warszawski Instytut Technologiczny

WME        - Wydział Mechaniczno-Energetyczny


Miejsce obrad, zakwaterowanie i logistyka

Konferencja obradować będzie w sali konferencyjnej Hotelu SCANDIC Wrocław ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 53/57, 50-032 Wrocław (ok. 700m od dworca gł.).

W tymże hotelu dokonaliśmy wstępnej rezerwacji miejsc hotelowych. Wynegocjowane przez nas ceny  to 359zł/1-os. 394zł/2-os.  

Miejsca parkingowe są do dyspozycji w cenie 65 zł/doba.

Posiłki i spotkania nieformalne

W ramach opłaty konferencyjnej przewidujemy przerwy kawowe i posiłki obiadowe oraz kolację konferencyjną pod koniec pierwszego dnia obrad. Jeśli zaplanowaliście Państwo przybycie już 24 października, to będzie nam miło gościć Państwa wieczorem na przyjęciu dla uczestników Zgromadzenia Krajowego TEW. W związku z tym prosimy o złożenie deklaracji poprzez zakreślenie właściwych odpowiedzi na formularzu rejestracyjnym. W przypadku zakreślenia płatnej opcji, odpowiednia kwota zostanie doliczona do faktury za uczestnictwo w Konferencji. Z opłaty za przyjęcie TEW zwolnieni są uczestnicy Zgromadzenia Krajowego TEW.

 

© 2024 TEW. All Rights Reserved.