Program HYDROFORUM 2019

Wstępny Program Ramowy*

9 października 2019

8:00

Rejestracja Uczestników

9:00

Otwarcie Konferencji
Wystąpienie okolicznościowe

9:30

Przerwa kawowa

10:00

Sesja I: Stan, trendy i perspektywy
rozwojowe energetyki wodnej

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Sesja II: Obiekty hydroenergetyczne a gospodarka wodna i system elektroenergetyczny

12:30

Przerwa kawowa

13:00

Sesja III: Energetyka wodna
w otoczeniu prawnym i ekonomicznym

14:00

Przerwa obiadowa

15:00

Sesja IV: Debata panelowa z cyklu
"W poszukiwaniu szans dla energetyki wodnej"

16:30

Przerwa kawowa

17:00

Sesja V: Prace badawcze i badawczo-rozwojowe ma rzecz energetyki wodnej

18:00

Zakończenie pierwszego dnia obrad

19:30

Kolacja konferencyjna

10 października 2019

08:30

Sesja VI: Dobre praktyki oraz doświadczenia
z projektowania, budowy i eksploatacji
elektrowni wodnych -część I

9:30

Przerwa kawowa

10:00

Sesja VII: Dobre praktyki oraz doświadczenia
z projektowania, budowy i eksploatacji
elektrowni wodnych - część II

11:00

Zakończenie drugiego dnia obrad

12:00

Wizyta techniczna w EW Solina

14:00

Obiad pożegnalny

*    Tytuły i godziny rozpoczęcia sesji, a także wizyty technicznej, mogą ulec zmianie.

© 2021 TEW. All Rights Reserved.