StatuetkaMateriały XI Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM  i Międzynarodowego Sympozjum Projektu Life NEXUS już dostępne ze strony internetowej TEW

 

W dniach 26 i 27 października 2022 r. hotel „Witkowski” przy Alei Krakowskiej w Warszawie był miejscem wydarzenia HYDROFORUM 2022, na które złożyła się XI Polska Konferencja Hydroenergetyczna oraz Międzynarodowe Sympozjum Projektu Life NEXUS. W wydarzeniu wzięło udział 78 osób, wygłoszono 18 referatów i 4 wykłady szkoleniowe. Przeprowadzono również dyskusję panelowa na temat wkładu energetyki wodnej w bezpieczeństwo energetyczne kraju. W dniu 28 października duża część uczestników wzięła udział w sesji wyjazdowej w Elektrowni Wodnej Dębe, która obecnie znajduje się w stadium zaawansowanej modernizacji. Miłym akcentem były gratulacje złożone Towarzystwu Elektrowni Wodnych z okazji XXX-lecia od rejestracji w ówczesnym Sądzie Wojewódzkim we Włocławku. Z tej okazji pamiątkową statuetkę wręczył prezesowi TEW ekspert Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, mecenas Paweł Sikorski. Dalsze informacje na temat przebiegu HYDROFORUM 2022 znaleźć można w przedmowie do książki streszczeń, która w tym roku ukazuje się wyjątkowo już po zakończeniu HYDROFORUM. Zamieszczono tu m.in. wspomnienie kol. Leona Bubały z pierwszych lat działalności TEW. Książka streszczeń i większość prezentacji z HYDROFORUM 2022 są już dostępne z naszej strony internetowej (zakładka Konferencje i Seminaria). Zapraszamy do skorzystania z naszych zasobów.

HYDROFORUM 2022  w XXX-te urodziny Towarzystwa Elektrowni Wodnych

(Warszawa 26-27.10.2022)

Po raz jedenasty zapraszamy do udziału w naszym dorocznym spotkaniu hydroenergetyków, które swoją nazwą i tematyką kontynuuje tradycję cyklu konferencji naukowo-technicznych HYDROFORUM zapoczątkowanych jeszcze w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN. Tym razem organizowane przez nas wydarzenie HYDROFORUM obejmować będzie zarównoPolską Konferencję Hydroenergetyczną, jak i sympozjum projektu Life NEXUS, którego celem jest promocja wykorzystania energii rozpraszanej dotąd w miejskich i przemysłowych instalacjach wodociągowych oraz w oczyszczalniach ścieków. Tegoroczne obrady odbędą się w dniach 26 i 27 w hotelu „Witkowski” w Warszawie. W dniu 28 października planujemy wizytę studyjną w Elektrowni Wodnej Dębe, która obecnie znajduje się w stadium gruntownej modernizacji. Wizyta jest wciąż w trakcie uzgodnień. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW), Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) i Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW). Korzystamy też ze wsparcia naszych nieocenionych partnerów.

Zapraszamy do rejestrowania się on-line na naszej stronie lub poprzez przesłanie nam wypełnionego formularza rejestracyjnego. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny w dokumentach do pobrania po lewej stronie.

HYDROFORUM 2021 przeszło do historii

14 października zakończyła swoje obrady X Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021. Jubileuszowe wydarzenie odbyło się w znakomitej oprawie, jaką zapewniła aula Politechniki Gdańskiej. Towarzystwo Elektrowni Wodnych odniosło niewątpliwy sukces organizacyjny – w obradach wzięło udział 130 uczestników i wygłoszono 36 referatów, a całe wydarzenie zbiera bardzo dobre recenzje Z okazji jubileuszu odbyło się też wręczenie medali Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z którym zacieśniliśmy współpracę. Więcej informacji znaleźć można w dostępnym znaleźć można w dostępnym tu skróconym raporcie oraz prezentacji.

Do pobrania jest też książka streszczeń referatów z konferencji.

Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – program szczegółowy już dostępny!

Do konferencji HYDROFORUM 2021 pozostało już tylko kilka tygodni. Wśród naszych patronów honorowych znalazło się Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwa Infrastruktury, a także Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Do grona współorganizatorów dołączyły natomiast Politechnika Gdańska i Polska Akademia Nauk! Z uwagi na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przenieść obrady do auli Politechniki. Zachęcamy do zapoznania się z wstępnym programem szczegółowym, który zamieściliśmy w komunikacie nr 3. Komunikat powtarza podstawowe informacje o celach konferencji oraz przynosi uaktualnienie niektórych informacji praktycznych. Liczymy na inspirującą debatę służącą dobrze celom naszego spotkania. Zachęcamy do rejestracji online. Tylko do 15 września obowiązują jeszcze zniżki związane z wczesnym zgłoszeniem. Do zobaczenia wkrótce!

Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021 – wydarzenie trzydniowe

Zainteresowanie naszą konferencją szybko rośnie. Z tego względu zdecydowaliśmy się rozpocząć obrady już w dniu 13 października i zakończyć całe wydarzenie wizytą studyjną w EW Żarnowiec w dniu 15 października 2021 r. Obrady zaplanowaliśmy w trybie hybrydowym z częścią stacjonarna w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN - w miejscu, gdzie cykl HYDROFORUM został zapoczątkowany w roku 1973. Podobnie, jak w latach ubiegłych, organizatorami są Towarzystwo Elektrowni Wodnych, wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i przy wsparciu innych partnerów. Z uwagi na duża liczbę zgłoszeń, rozważamy przeniesienie obrad stacjonarnych do Sali audytoryjnej poza Instytutem. Rejestracji można dokonać w trybie online, korzystając ze strony internetowej lub przesyłając nam wypełniony formularz rejestracyjny. Formularz ten, wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, jest dostępny również z naszej strony.

© 2024 TEW. All Rights Reserved.