Konferencja HYDROFORUM 2021 Gdańsk 13-15.10.2021

Rozpoczęliśmy przygotowania do konferencji Hydroforum 2021. Można się już rejestrować on-line na naszej stronie.

HYDROFORUM 2021 to już dziesiąte wydarzenie z cyklu Polskich Konferencji Hydroenergetycznych, jakie Towarzystwo Elektrowni Wodnych (TEW) organizuje wspólnie ze swoimi partnerami od roku 2011. Od roku 2019 konferencje funkcjonują pod nazwą renomowanego cyklu konferencji naukowo-technicznych organizowanych w latach 1973-2005 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) i obejmujących swoim zasięgiem tematykę maszyn i urządzeń hydraulicznych z wyraźnym naciskiem na energetykę wodną. Konferencje HYDROFORUM w odnowionej formule stanowią przede wszystkim platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce i w Europie w świetle zmian zachodzących w jego szeroko rozumianym otoczeniu. Z drugiej strony służą wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, doświadczeń z budowy i eksploatacji elektrowni wodnych, nowych rozwiązań technicznych oraz wyników prac badawczo-rozwojowych i naukowych. Ambicją organizatorów jest utrzymanie zdrowych proporcji między tymi segmentami – w sposób sprzyjający wzajemnemu przenikaniu się środowisk w różny sposób powiązanych z energetyką wodną.

Mimo swojej nazwy, Polskie Konferencje Hydroenergetyczne mają charakter spotkań międzynarodowych, obejmujących swoim zasięgiem przede wszystkim kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz Północnej. Obrady prowadzone są w języku polskim i angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Centralnym punktem obrad jest Debata HYDROFORUM, poświęcona bieżącym problemom sektora w kraju i regionie. Do stołu panelowego zapraszamy przedstawicieli urzędów centralnych, szeroko rozumianej hydroenergetyki i świata nauki, a także niezależnych ekspertów. Naszym założeniem jest zawsze udział uczestników obecnych na sali. Od roku 2018 powróciliśmy do tradycji łączenia konferencji z wizytami technicznymi na terenie elektrowni wodnych. Sprzyjają temu modernizacje, do jakich doszło w polskiej energetyce wodnej od połowy lat 90-tych, a także niedawno ukończone lub zapowiadane inwestycje.

Obrady HYDROFORUM 2020 zaplanowaliśmy w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN z zamiarem powiązania ich z wizytą w EW Żarnowiec. Ostatecznie, pandemia COVID 19 spowodowała rezygnację z naszych zamiarów. Konferencję HYDROFORUM 2021 zaplanowaliśmy w trybie hybrydowym (IMP PAN + online) w dniach 13-15 października br. Obrady poprzedzi Zgromadzenie Krajowe TEW, natomiast wizyta studyjna będzie zależeć od sytuacji epidemicznej i stanowiska PGE EO SA.

Konferencja HYDROFORUM 2020 odwołana

Z żalem informujemy, że po starannej analizie sytuacji epidemicznej, liczby

otrzymanych dotąd zgłoszeń i naszych możliwości technicznych Komitet

Organizacyjny X Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej HYDROFORUM 2020

podjął decyzję o jej odwołaniu. Decyzję o terminie i formie organizacyjnej

X PKH HYDROFORUM 2021 podejmiemy do końca bieżącego roku i poinformujemy

o niej na naszych stronach internetowych oraz w rozsyłanych komunikatach.

Przepraszamy za wynikłe stąd niedogodności. 

© 2024 TEW. All Rights Reserved.